تبلیغات
« ستاد سراوان » - مهمترین مشکل معلمان نارضایتی از تبعیض و بی انگیزگی است


عطاالله سلطانی صبور در رابطه با سند تحول نظام آموزش و پرورش، گفت: همه می دانند که آموزش و پرورش اساس توسعه، پیشرفت، رشد و انتقال ارزش های فرهنگی یک ملت است، بنابراین برای پاسداری از فرهنگ مملکت، باید آموزش و پرورش را جدی گرفت.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای سلامی افزود: مقام معظم رهبری نیز فرموده اند که هزینه برای آموزش و پرورش هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری است، اما با توجه به این رویکرد، به آموزش و پرورش چندان که انتظار می رود بها داده نمی شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: بزرگترین مشکل مدارس، کمبود معلم بوده و اهداف مد نظر به همین دلیل، در مخاطره قرار می گیرد، لذا اگر خواسته، دستیابی به اهداف ارزشمند است نیازمند جذب نیروهای جدید، با سواد و تقویت نیروهای موجود هستیم.

وی با اشاره به تورم 40 درصدی سال گذشته گفت: در مقابل تورم های سالانه حقوق معلمان در حد ناچیز افزایش می یابد که این موضوع باعث شده قدرت خرید این قشر زحمتکش به شدت کاهش یابد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: این اتفاقات در حالی رخ داد که در برخی از وزارتخانه ها، بصورت نامحسوس به حقوق کارمندان افزوده شد، در حالی که حقوق معلمان ثابت ماند و این موضوع مهمترین بحث در آموزش کشور است که باید به آن پرداخته شود.

وی با تاکید بر اینکه انگیزه لازم برای بهبود وضعیت در دولت دیده نمی شود، گفت: در وزارت بهداشت و درمان تحولی حائز اهمیت صورت گرفته که باعث دلگرمی مردم شده است، اما آیا آموزش و پرورش اهمیت کمتری از سایر بخش ها دارد، در حالی که افراد تحت نفوذ وزارت آموزش و پرورش، قریب 40 تا 50 میلیون نفر از جمعیت را در بر می گیرد.

نماینده مردم رزن در مجلس تصریح کرد: اگر هدف تحول آموزش و پرورش و تحقق اهداف باشد، باید میزان توجه را افزایش داد، اکنون مهمترین مشکل معملان نارضایتی از تبعیض و بی انگیزگی است و این موضوع باعث نگرانی برای آینده کشور می شود./آخرین مطالب
آرشیو مطالب