تبلیغات
« ستاد سراوان » - در جنگ تحمیلی،ملت ایران ابهت ابر قدرتها جهانی و استگباری را در هم شکست

  


   امام جمعه شهرستان مرزی سراوان :حجت الاسلام غلامرضا دهقان ، در ابتدای خطبه های نماز همگان را توصیه وسفارش به رعایت تقوای الهی و ترک محرمات و دوری جستن از گنا هان تاکید و دعوت نمودند و در ادامه به این نکته اشاره    فر مودند : در منطق قرآن ، بد ترین اقسام استکبار ، نداشتن تمکین و تواضع در برابر فرمان خداوند و انبیای الهی است و در آ یاتی به این نوع استکبار اشاره می کند (( و اما الذین کفروا افلم تکن ایتی علیکم فا ستکبر تم و کنتم قوما مجرمین ))اما کسانی که کافر شدند به آنها گفته می شود مگر آ یات من بر شما خوانده نمی شد و شما استکبار کردید و قوم مجرمی بودید .

استکبار چون در بر دارنده مفا هیم خود بزرگ بینی ، فخر فروشی و بر تری طلبی است به طور کلی خلقی نا پسند و صفتی مذموم است .

وی در خصوص زمینه ها و عوامل پد ید آمدن استکبار افزود : این حا لت غا لبا" برای کسا نی پیش می آید که دارای موفغیت بر تری از لحاظ مالی ، اجتما عی،سیا سی ، علمی و ... با شند و شما شاهد هستید که انسا نها یا کشورها یی هستند که با رفتارهای مستکبرانه ، به چپا ول و تحت فرمان قرار دادن انسا نها و کشورهای دیگر روی می آورند و در قرآن کریم عوامل متعددی برای         گر فتاری در این دام بیان شده است 1- ثروت و قدرت 2- فقر فر هنگی و وابستگی فکری 3- توهم برتری در آفرینش 4- غفلت از قدرت نا محدود الهی است .

و قوم عاد از نظر قدرت جسمانی ، تمکین ما لی و تمدن مادی کم نظیر بودند و قصر های زیبا و قلعه های محکم می سا ختند به ویژه بر مکانهای مر تفع ، که نشانه قدرت و وسیله خود نمایی بود و آنها مردمانی خشن و جنگجو و این قدرت ظا هری آنها را سخت مغرور کرده بود و خود را شکست نا پذیر و بر تر از همه می پنداشتند و به همین دلیل در برابر خدا و پیا مبرشان هود به طغیان سرکشی ، و تکذیب و انکار بر خاستند

دوشنبه 31 شهریور ؛آغاز جنگ تحمیلی در سال 1359 (ه ش) و آغاز هفته دفاع مقدس می باشد ، کشور اسلامی ایران در سالهای 58 و 59 با توجه به اینکه اوضاع سیاسی و اقتصادی خوبی هنور بر خوردار نبود ، کشور ایران در تعرض مستقیم با قدرتهای سلط گر قرار گرفت و قدرتهای بزرگ برای اینکه کشورهای منطقه را همراه خود کنند ، صدور اندیشه های انقلاب اسلامی را برای کشورهای منطقه را خطر ناک عنوان کردند ، جنک تحمیلی هشت سال با تحریک و حمایت های همه جا نبه استکبار جهانی توسط رژیم بعثی عراق بر ملت ایران تحمیل کردند و جنگ زمینی ، هوایی، در یایی بر ایران تحمیل شد و فرودگا هها ، اماکن مهم کشور و شهر ها را بمب باران کرد  

وی افزود : هشت سال جنگ برعلیه ایران اسلامی شرف ، آزادگی ، و مقاومت و ایمان به خدا و دلاوری جوانان و شهدا را در صفحات تاریخ ایران ثبت کرد همواره با ید یاد شهداء را زنده نگهداریم و درسی برای جوانان آینده کشور باشد و سبک ز ندگی شهداء را در زندگی الگو قرار دهیم و برای دوشمنان جزء خواری و زشتی چیزی نماند حضرت امام خمینی (ره)فر مودند : ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نمودیم ، ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثا بت نمودیم ، ما در جنگ دوستان و دشمنا نمان را شناخته ایم و به این نتیجه رسید یم که باید روی پای خودمان با یستیم .

خطیب جمعه ، اول مهر ماه سه شنبه (27 ذی القعده )روز باز گشایی مدارس و موسسات فر هنگی دانشگاهها حوزه ها ی علمیه را تبر یک  و خسته نباشید عرض نمودند و در ادامه افزودند : دانش و نگرش مدیران و معلمان واحد های آموزشی در هدایت امر تعلیم و تربیت در مدارس بسیار مهم و با اهمیت است  و در ادامه گفت : مدیری که با پشتوانه دانش خود ، دلسوزانه و علاقمندی مجموعه خود را با رهبردهای اخلاقی و مدیریت معنوی و متعا لی اداره می کند ، می تواند با سعی و کوشش قطعه ای از بهشت کرامت انسا نی را در مجموعه کاری خود خلق کند ، و در کلام حضرت امام خمینی (ر ه) اساس عا لم بر     تر بیت انسان است و انسان عصاره همه مو جودات است و  تمام عا لم و انبیاء(ع) آمده اند برای اینکه این عصاره با لقوه را بالفعل تبد یل کنند و انسان یک موجودی الهی بشود .

امام جمعه سراوان افزود : مهر ماه میلیونها دانش آموز آ غاز سال تحصیلی را شروع می کنند و یکی از مهمترین و اصلی ترین بر نامه دولت و انقلاب است که توسط آموزش و پرورش دنبال می شود و این بار سنگین پر مسئو لیت بعد از خا نواده بر عهده آموزش و پرورش است و خا نواده ها همراهی مطلو بی را با آموزش و پرورش داشته باشند .

وی تصریح کرد : خوشبختانه امسال در شهرستان مرزی سراوان با فعا لیت بسیار خوبی که معلمان  و دست اندر کاران امر تعلیم و تر بیت داشتند رتبه های ارزشمندی را برای جامعه و شهرستان کسب نمودند و حدود 23 نفر دانش آموز از مدارس شهرستان مرزی به دانشگاهها راه یا فته اند که به خانواده آنها و معلمین تلاشگر و مدیر یت آموزش و پرورش سراوان تبر یک و تشکر عرض می نمایم .

در انتهای خطبه ها از فر ماندهی انتظا می سراوان و پرسنل یگان تکا وری مواد مخدر که در شب گذشته با اشرار مسلح در گیر و مو فق به کشف 980 /876 کیلو گرم مواد مخدر از نوع تر یاک شدند تشکر بعمل آمد .

  آخرین مطالب
آرشیو مطالب