تبلیغات
« ستاد سراوان » - اهمیت کتاب و کتابخوانی از سنت های ارزشمند اسلامی جامعه است


 

امام جمعه شهرستان سراوان :

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا دهقان در ابتدای خطبه نماز جمعه همگان را به رعا یت تقوای الهی و ترک محرمات و دوری جستن از گنا هان دعوت نمودند و در ادامه اشاره ای به ظلم و ستم و آثار و عواقب آن پرداختند وی با اشاره به آ یات قرآن فرمودند : وقتی که قرآن کریم را تحقیق و بررسی می نمائیم  81 گروه از انسا نها به نوعی از نمونه از گنا هان مر تکب می شوند ، که ظلم و ستمگر شده اند که نمونه اش را می توان قا تلان ، بد کاران ، فساد کننده گان روی زمین ، ترک کننده گان امر به معرف و نهی از منکر ،غا فلان ،تصدی به حق دیگران ، بخیلان ، ظا لمان ، ستمگران ، منا فقین و... را نام بر د وی تصریح کرد : به سه مورد ظلم دیگر میتوان اشاره کرد : 1- ظلم به خویشتن ، ظلم به دیگر مردم و موجودات و ظلم به ترک اولیا ء پیا مبران می باشد .


وی افزود : نوع و آثار برای ظلم و ستم ، حدود 53 مورد عقو بت برای ظا لمان ذکر شده ا ست که    ظا لمان در این دنیا و آخرت گرفتار عذاب الهی خواهند شد ، و در دوزخ همنشین  شیطان می شوند و هلاکت وعذاب همیشگی و بد بختی و بد عا قبتی و عدم یاور در قیامت و عذاب دائمی و به خواری ابدی گر فتار می شوند . و اگر تاریخ کر بلا را برسی کنیم ظا لمین و ستمگران مشمول همین      مسا ئل شده اند که 248 نفر از عا ملان اساسی واقعه کر بلا را یکی پس از دیگری مختار گردن زد و وقتی عا قبت قا تل حضرت امام حسین (ع) را اگر برسی کنید ، می بینیم که در حا لت مستی و  خوش گذرانی سرش به زمین خورد و به هلاکت رسید .

وی در بخشی از خطبه ها شهادت حضرت امام سجاد (ع) در 251 محرم را به مسلمانان تسلیت عرض نمودند و در ادامه افزودند : اوضاع در زمان حضرت امام سجاد (ع) عصر اختناق و خشو نت و رعب و وحشت و نداشتن دوست برای آن حضرت بود ایشان از روشهای مختلفی برای حفظ اما مت و سیره و روش پیا مبر (ص) با صبوری و تبلیغات صحیح و با گریه پیام عاشورا را رساند و بستر  را برای فرزندش فراهم سا خت

وی افزود : امام سجاد (ع) در دشوار ترین شرایط به سر میبرد و ایشان با دور اندیشی و تد بیر توانست از خاموش شدن فروغ وحی جلو گیری کند و دین ناب را از همه حادثه ها به دست آیندگان بسپارد و نام اهل بیت (ع) را زنده نگه دارد .

امام جمعه سراوان تصریح کرد : یکی از ویژ گیهای امام سجاد (ع) مهرورزی و مردم داری به انسا نها بود و کتاب صحیفه سجادیه یکی از اثر های به جا مانده از امام سجاد (ع) است  که به زیور آل محمد (ص)  و انجیل اهل بیت و اخت القرآن نام گرفته است و دیگری رسا له الحقوق است و صحیفه سجادیه تنها کتاب راز و نیاز با خدا و بیان حا جت در پیشگاه وی نیست ، بلکه دریائی از علوم و معارف اسلامی است که مسائل عقیدتی ، فر هنگی ، اجتماعی ، سیاسی و احکام شرعی در آن آمده است .

خطیب جمعه سراوان مقام علمی خواجه نصیر طوسی که جهت مذ هب تشیع و به هدایت و رهبری علامه حلی نقش داشتند بر شمردند وی افزود : علامه حلی از محضر اسا تیدی چون محقق حلی خواجه نصیر الدین طوسی ، سید بن طا ووس و سلطان محمد خدا بنده بهره برد و علامه حلی در 78 سا لگی وفات و در حرم هلا کو خان بغداد ، حله شیعیان به خاک سپرده شد .

روز حمایت از بیماری کلیوی و روز جها نی دیا بت را بر شمردند

روز شنبه 21 محرم  و 24 آ بان ماه ارتحال ملکوتی آیت الله علامه سید محمد حسین طبا طبا یی گرامی داشته شد وی افزود : علامه طبا طبا یی زندگی و سرمایه عمر خود را در راه حقیقت طلبی صرف کرد  ، ایشان در عین تسلط بر فلسفه و عر فان و متون اسلا می بود  و معرفت و تحقیق را تا منابع غیر اسلامی نیز گسترش داد .وآثاری از جمله رسا له در تو حید ، رسا له در اسماء الله و رسا له در افعال الله مانده است وی ارادت و احترام ویژه ای نسبت به اهل بیت (ع) داشت .

24 آ بان آغاز هفته کتاب و کتا بخوانی را گرامی داشتند و در ادامه افزودند : کتاب و کتا بخو انی یکی از سنت های ارزشمند اسلامی جامعه است و اندیشمندان و علمای اسلام با تاسی از سخنان  ائمه اطهار علیهم السلام به علم و دانش و کتاب بسیار اهمیت می دادند و در این راه تلاش فراوانی داشتند و یکی از یادگارهای بزرگ پیا مبر اسلام (ص) می باشد .

اهمیت کتابخوانی در اسلام به قدری است که معجزه پیا مبر اکرم (ص) از نوع کتاب بوده است و اولین آ یا تی که بر پیا مبر (ص) نازل شد با امر به خواندن و الفاظ کتاب و قلم و علم توام شد و نقش کتاب در هدایت ، رستگاری و پیشرفت علمی و فر هنگی انسا نها و جامعه بشری مورد توجه بوده است .

 امام جمعه سراوان 29 آ بان آغاز هفته بسیج را گرامی داشتند و در ادامه افزودند : بسیج مصداق کا مل ایثار و خلوص است که حضرت امام راحل سخنان بسیار ارزشمندی در رابطه با بسیج و بسیجیان فرموده اند .

26 آ بان یاد و خاطره سا لگرد پیروزی شهر سو سنگرد و فتح آن که به تصرف دشمنان بود گرامی داشته شد .

در پایان نماز جمعه  از کشف  یک تن و 159 کیلو گرم مواد مخدر توسط یگان تکاوری فر ماندهی انتظا می شهر ستان سراوان تقدیر بعمل آمد که این مواد 880 کیلو و 900 گرم تر یاک 247 کیلو و 800 گرم هرو ئین و 31 کیلو گرم حشیش در تاریخ 20 آبان در سه راهی دشتوک ، روستای دردوک کشف و ضبط گردید ./

پایان متن .آخرین مطالب
آرشیو مطالب