تبلیغات
« ستاد سراوان » - پژ وهش ، شکا فتن پو سته های جهل و رسیدن به واقعیتها می باشد

     

امام جمعه شهرستان مرزی سراوان :

حجت السلام و المسلمین غلامرضا دهقان در خطبه نماز جمعه این هفته در ابتدای خطبه ها نماز همگان را به رعا یت تقوای الهی و دوری جستن و پر هیز از گنا هان دعوت نمودند و در ادامه با اشاره به آ یات قرآنی 130 تا 132 فرمودند  : در قرآن یک مطلب را سه بار تکرار می کند و آن اینکه برای خداوند است آنچه که در آ سمان و زمین است ،  از اوست ، مالک هستی است و او کسی است که حتی زنان و مردانی که از هم جدا می شوند از فضلش آنها را بی نیاز می کند و یا از توصیه به تقوا و پر هیز کاری برای اینکه توهم نشود ، که اطا عت این  فر مان سودی برای خداوند وارد و یا مخا لفت با آن زیا نی به او می رساند بیان می شود .

و همه نصییحت ها در تقوا جمع شده است و شکی نیست که خداوند صلاح بندگان را از هر کسی بهتر می داند و رحمت و مهر بانی او به بندگان از همه با لا تر است ،بنا بر این اگر در دنیا کاری بهتر از تقوا ، که همان جمع خیر و ارتقای در جه و غوطه ور شدن در عبادات است وجود داشت سزاوار بود خداوند آن را توصیه کند پس وقتی که به تقوا پسنده کرد معلوم می شود که تمام نصیحتها و ارشادها در تقوا جمع است . که یک سوم ایمان در سخاوت و یک سوم ایمان در تقوا و یک سوم در حیا ت بوسیله سخاوت حقوق الهی پرداخته می شود که با بودن تقوا انجام واجبات و ترک محرمات تحقق می یابد و به وسیله تقوا گنا هان کبیره و     د ست کشیدن از وسوسه های نفس اماره صورت می پذیرد .

وی اربعین حسینی را به ملت های آزاده جهان تسلیت عرض نمود و در ادامه افزودند : مسلمانان در این روز مراسم سو گواری به یاد حسین بن علی (ع) نوه پیا مبر اسلام (ص) و 72 تن از یارانش که در روز عاشورا به دست لشکر یان یزید به شهادت رسید ند بر گزار می شود ، و حادثه عا شورا دل خراش ترین و غمبار ترین حادثه است ، که در طول تاریخ قلب مسلمانان و دوست داران خاندان عصمت و طهارت را جریحه دار سا خته است ، و با ید زندگی ائمه برای همگان و نسل ها درس زندگی باشد و اگر بخواهیم در مقا بل ظلمات بایستیم ، با ید روح حسینی داشته باشیم و در اربعین حسینی با ید یاد و خاطره شهدا اسلام را زنده نگه داشته شود .                                                                                                         وی افزود : بعد از سا لها از تاریخ گذشته شدن امام حسین (ع) و یارانشان روز به روز محبان و عشقا ن امام بیشتر می شوند ، چرا که راه حسین (ع) راه خداست و امسال ملت ها ، شاهد بودند که سیل عظیم کاروان میلیونی تجدید بیعت ، پیا ده رویی 30 کیلو متر ذکر الهی و قرآن  و بر پا کردن نماز های جماعات  در مسیر عازم نجف و کربلا طنین انداز شد و فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل در راهپیمایی میلیونی ار بعین حسینی (ع) و لگد مال کردن پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی نفرت خودشان را از گروه تروریستی داعش ابراز داشتند .

سه شنبه 23 صفر روز پژو هش فرمودند : نهضت پژوهش را کشور می طلبد که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان نمودند و آن ( نهضت تو لید علم ) و یا ( جنبش نرم افزاری  یاد کردند و جامعه با ید به افقی از اندیشه ها بر سد که نگاه نو بر نا مه ریزی نمایند و در پی ژ رفایی اند یشه های و بینش های نو باشند . و می توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در همه حوزه ها اعم از فر هنگ ، اقتصاد ، سیاست و جامعه دانست و به فرایند رسیدن به راه حل های قا بل اطمینان از طریق گرد آوری ، تحلیل و تفسیر ، بر نامه ریزی و نظام مند با شد .

 خطیب جمعه سراوان افزود :پژوهش شکا فتن پوسته های جهل و رسیدن به واقعیتها می باشد .

پنچشنبه 25 صفر و 27 آذر شهادت آ یت ا... دکتر محمد مفتح در سال 1358 هجری شمسی و روز وحدت حوزه و دانشگاه را گرامی داشتند و در ادامه افزودند : نقش حوزه ها در حرکت اسلامی و تر بیت جا معه بسیار حسا س و سر نوشت ساز است و دانشگاه همواره جا یگاه آموزش و کاوش در حوزه اندیشه های علمی بوده است و می توانند در پیشبرد جامعه به سوی رشد و تعا لی نقش بسیار مهمی ایفا کنند و در این رابطه باید به وصیت نامه سیاسی الهی امام راحل توجه و مطالعه بیشتر شود .

امام جمعه سراوان در بخش از خطبه ها اشاره ای به کنفرانس جهان علیه خشو نت و افراط گرایی نمود و در ادامه افزود : سازمان ملل و جا معه بین المللی تلاش جدی برای اصلاحات و تغییر کاربری حق وتو بکار گیرند ، چرا که عملا" حق وتو تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی گردیده لاست ،  و رژ یم غاصب صهیو نیست و نژاد پرست به پشتوانه وتو قطعنا مه هایی که علیه آن می شود با پشتبا نی آ مریکایی و استکبار جها نی ، خیا نت در فلسطین  مر تکب شوند .

وی افزود :  بر گزاری همایش جهان عاری از خشو نت و افراطی گری سال گذشته 18 دسا مبر سال 2013 با رای قاطع نمایندگان 190 کشور جهان بدون مخالفت پیشنهاد ریا ست محترم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل بود و 10 پیشنهاد  دیگر دکتر حسن روحانی ر یاست محترم جمهور در کنفرانس جهان علیه خشو نت و افراط گرایی که با حضور بیش از 40 کشور جهان در سا لن اجلاس کشور های اسلامی بر گزار شد پیشنهاد های بسار عا لی عنوان نمودند و از عموم کشورهای منطقه در خواست کرد که با همفکری و هما هنگی و ایجاد ائتلاف و سیا ست گذاری های منطقی و عقلانی ، به سوی خاور میا نه ای در سوی صلح و امنیت سوق پیدا کنیم . و نیازی به حضور بیگا نگان در منطقه نباشد و فر مودند ، هیچ ضرورتی دیده نمی شود که بازیگران فرا منطقه ای که منا فع خاص خود را دنبال می کنند ، سر نوشت مردم این منطقه را رقم بز نند .آخرین مطالب
آرشیو مطالب