تبلیغات
« ستاد سراوان » - حضرت محمد (ص) والا ترین پیا مبر ی که از طرف پروردگار به عنوان رحمه للعا لمین مبعوث شدحجت الاسلام والسلمین امام جمعه شهرستان مرزی سراوان :غلامرضا دهقان در خطبه های نماز جمعه این هفته تسلیت و تعزیت به مناسبت رحلت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم و شهادت جانسوز دو مین اختر تا بناک اما مت و ولایت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت حضرت امام رضا (ع)امام هشتم به تمامی مسلمین جهان ، ارادتمندان ،شیفتگان آن حضرت عرض نمودند .

وی در خصوص نگرش بر سیره اخلاقی پیا مبر اسلام (ص) با اشاره به آ یه قرآن (لقد کان فی رسول ... اسوه حسنه) فرمود: انسان برای دستیا بی به مدارج    با لاتر اخلا قی و تر بیتی در زندگی نیازمند الگو است . از طرفی انسان به عنوان اشرف مخلوقات زمانی انسانی شا یسته است که همواره دارای اخلاق و تر بیت انسا نی باشد ، در غیر اینصورت موجود خطر نا کی است که با بهره گیری از هوش سر شار انسا نی دنیای امن و آ باد را نا بود و به آ تش میکشا ند و برای اهداف شو مش جنگ و فتنه به پا می کند .که نمونه اش را می بیندید که به نام اسلام چگونه مردم را قتل و عام و گردن می زنند .

وی افزود : آموزهای تر بیتی پیا مبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) تمام مراحل زندگی انسان از هنگام تولد تا زمان مرگ را در بر می گیرد ، راهی برای اصلاح جامعه و در جهت دستیابی به آ رمان های شهدا می باشد .و از مهم ترین ابعاد    پیا مبر (ص)  تر بیت اخلاق معنوی اوست که تر بیت ، دارای زمینه ها و ابعاد مختلفی ، چون معنوی ، عاطفی ، اجتماعی ، فردی و... است که مهم ترین  ابعاد تر بیت ، تر بیت معنوی است و محور اصلی تربیت معنوی خداست و منظور از خدا محوری ، جهت گیری همه اعمال و رفتارهای انسان با خداوند و در نها یت پرورش انسان برای رسیدن به قرب الهی است .و از بزرگترین ثمرات ایمان و    تر بیت معنوی ، دستیابی به آرامش دل و روان آدمی است ( الذین آمنو تطمئن قلوبهم بذکر الله ، الا بذکر الله تطمئن القلوب )                                     عبادت خدا ، در مکتب اسلام ، جزء ناگسستنی بر نامه های تر بیتی محسوب می شود و در حقیقت ، عبادت پروردگار ودر راستای بندگی خدا قرار گرفتن امری است که بدون آن بشر به تعالی و کما ل واقعی خود نمی رسد و پله های سعادت را نمی تواند بپیماید                                                                 پیا مبر گرامی اسلام ، آن خورشید درخشان آ سمان نبوت و چشمه جوشان تقوا را دارد ، او نمونه یک انسان کا مل و دارای همه خصوصیات انسا نی و اسلامی بود ، حضرت محمد (ص) اسوه حسنه ای بود که تمامی رفتار و کردارشان بیا نگر تعا لیم مکتب اسلامی بود ، ایشان والا ترین    پیا مبر از طرف پروردگار به عنوان رحمه اللعا لمین مبعوث شد ه است . روز بیست هشتم ماه صفر از غم انگیز ترین روزهای تاریخ اسلام و مسلمین است و سختی مصیبت رحلت پیا مبر خدا به قدری زیاد است که مثل او دیگر در پهنه زمین تکرار نخواهد شد .

وی افزود : پیا مبر اسلام (ص) در همه شرایط و اوضاع و احوال تسلیم الهی بود و رو به سوی او داشته ، و کسی که تسلیم و در برابر حق باشد بهترین و بر ترین مظا هر دیا نت را از خودشان داده است ، تربیت اخلاق فردی حضرت نمونه کامل انسا نی از لحاظ محبت و مهر بانی و نیک خلقی ، صداقت ، راستگویی ، علم و دانش ، گذشت ، فداکاری ، جوانمردی و... بوده است
شنبه 29 آذر 27 صفر روز وقف ( آغاز هفته وقف) را گرامی داشتند و در ادامه افزودند : یکی از توصیه های اسلام عزیز است با توجه به سوره کف 42 قرآن پا یبندی به اعمال صا لح و نیک نزد پروردگار است که بهترین اعمال است که انسان در زمان زندگی اعمال نیکی را به یادگار به جا بگذارد مانند صدقه جاریه ، تالیف وکتب علمی و یا دانشی از او به یادگار گذشته شود                       امام حسن مجتبی (ع) فرزند علی بن ابی طا لب (ع) در سال سوم هجرت در مدینه دیده به جهان گشود و در سن 37 سا لگی برای خلافت و جا نشینی امام علی (ع) بیعت کرد ، ایشان به فضا یل و کما لات اخلا قی ،انسا نی کامل بود و پیا مبر اسلام (ص) در خصوص امام حسن (ع) فرمودند : هر کس حسن و حسین را دوست داشته باشد ، مرا دوست داشته است و هر کس آ نان را دشمن بدارد ، مرا دشمن داشته است .

خطیب جمعه افزود : اجماع همه علمای مسلمان بر این است که آ یه ( قل لا اسئلکم علیه اجرا الا موده فی القربی) من از شما چیزی نمی خواهم مگر دوستی خا ندانم را در وصف خانواده دخت نبی اسلام و همسرش و فرزندان     آ نان است و ایشان امام حسن (ع) را پاره تن ، نور دیده و میوه دل و گل خوشبوی گلستان نبوت می نا مید . امام حسن مجتبی (ع) به دست همسرش ( جعده بنت اشعت) مسموم و به شهادت رسید و در قبرستان بقیع در کنار قبر مادر بزرگش فاطمه بنت اسد به خاک سپرده شد .

وی تصریح کرد : روز قیا مت هیچ بنده ای قدم به قدم بر نمی دارد ، مگر این که نسبت به چهار چیز مورد بازجوئی و پرسش قرار گیرد :1- از جوانی اش در چه راهی مصرف کرده است 2- از عمرش در چه کاری آن را به کار گرفته 3- از ثروتش چگونه جمع و در چه راهی مصرف نموده 4- از دوستی با اهل بیت و خاندان پیا مبر (ص) چگونه بوده است .

وی شهادت حضرت اما م رضا (ع) در روز سه شنبه 30 صفر تسلیت عرض نمودند و در ادامه فرمودند : امام رضا (ع) برای همه مسلما نان بخصوص ما ایرانیان یک افتخار بزرگ است  و افتخار می کنیم و اکنون شا هد هستید که کاروانها و گروه ، گروه از مردم کشورمان سواره و پیاده عازم مشهد مقدس جهت زیارت هستند و امام رضا (ع) فر موده اند : اولین روز چیزی که از ما سئوال می شود نماز است و اگر نماز ما پذیر فته شد بقیه اعمال نیز پذیرفته می شود و اگر نماز قبول واقع نشد بقیه اعمال واقع نمی شود .

در پا یان نماز جمعه یاد و خاطره سه تن از شهدای هفته شهرستان سراوان گرامی داشته شد :

1-   ---  شهید محمد صدیق جنگی زهی  سال شهادت 65 در جبهه اهواز

2-  --- شهید اکبر چاکری  سال شهادت 71 در گیری با اشرار در فارس

3- - -شهید محمد کهن کریمی سال شهادت 72  در جزیره قشم با شناور گلف .آخرین مطالب
آرشیو مطالب