تبلیغات
« ستاد سراوان » - پیوسنتگی قلب ها یک اعجاز بزرگ الهی و محصول کار پیامبران خدا می باشد


                امام جمعه شهرستان مرزی سراوان :
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا دهقان در خطبه های نماز جمعه این هفته سالروزمیلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آ له و ولادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را به مسلمانان و نماز گزاران   تبر یک عرض نمودند وی در ادمه فرمودند : حضرت محمد (ص) با حضور پر بر کت خود جهان هستی را معنایی دیگر بخشید و مردم مظلوم و آزاده سراسر گیتی را از انوار ملکوتی اسلام عزیز ، دین رحمت و شفقت ، صلح و عدا لت و الهام دهنده و روشنایی بخش بهره مند سا خت                یکی از بلاهای بزرگ این است که در زندگی انسا نها ، اختلافها ، کشمکشها ، چند دستگیها ، خصو متها و بدبینهای را بر جوامع بشری گرفتار می کند و این اختلافات انسا نها را از تعاون ، همفکری و همکاری باز می دارد و کارشکنی ، تنازع و دشمنی را در میدان زندگی گسترش می دهد ، و همچنین باعث تخریب و رکود امکانات و استعدادهای و اسراف و تبذیر نعمتهای الهی است که در پی دارد . و قرآن مجید پیوستگی قلبها را به عنوان یک اعجاز بزرگ الهی و محصول کار پیا مبران خدا می داند که می فرماید : (و اعتصموا بحبل الله جمیعا" ولاتفرقوا واذکروانعمت الله علیکم اذ کنتم اعدا فالف بین قلوبکم  و{...  یعنی اینکه : همگی به ریسمان مستحکم خدا چنگ ز نید ، و پراکنده نشو ید و نعمت خدا را به یاد آورید ، او دلهای شما را الفت بخشید و برادر   شد ید و شما را از آن نجات داد .این چنین خداوند نشا نه هایش را برای شما روشن می کند ، باشد که راه را بیا بید .
خطیب جمعه با اشاره به آ یات قرآن تصریح کرد : در جای دیگر ، قرآن  راز اعزام پیا مبران را حل و فصل اختلافات جامعه بشری می داند و از موفقیت نسبی آنان و انسا نهای مومن و حق طلب و      پا فشاری گروهی امتیاز طلب بر بیراهه و اختلافات پرده بر می دارد .
وی افزود : یکی از بزرگترین دست آوردهای پیا مبران الهی ، گسترش اندیشه توحید الهی ، کاهش اختلافات جوامع بشری و تقویت مبانی مهرورزی و عدالت اجتماعی است که باید در جامعه گسترش یابد . وعالی ترین طرح اتحاد جهانی را خداوند طراحی کرده است 

وی افزود : شیطان دشمن اصلی آدم است و خصومت ها و اختلافات انسا نها با یکدیگر ریشه در توطئه های شیطا نی دارد و شیطان از غفلتها ، جها لتها ، حسادتها ، آزمندیها ، عادتها و اخلاق بد بنی آدم سوء استفاده می کند و در دنیای امروز آن را بزرگ و رسانه ای می کنند که بسیاری از اختلافات ریشه در بد سخن گفتن و سخنان باطل و دروغ و تهمت و گنا هان گفتاری و نوشتاری و به تعبیر امروز گنا هان رسا نه ای دارد . و امروز هم مثل همیشه در تمام جنگها و بد بینیها و اختلافها بین امت اسلامی ، باید رد پای دشمن اصلی و اثر انگشت شیطان بزرگ را جستجو کرد . و در حدیث علوی آمده است که (زن گرایی ) شمشیر شیطان و ( میگساری ) دام شیطان  و (پول پرستی) تیر کمان شیطان است .  و متاسفا نه سه عنصر شهوت ، شراب و پول در کلیه در گیر یهای جوامع بشری آشکار بوده است و بر افروختن آتش خشم و کینه ، تحریک عصبیتهای جا هلی ، دامن زدن به بد بینیها ، جدال و مراء های رسا نه ای نوعی دیگر در گیری در جوامع بشری است . 
وی افزود : رژیم صهیو نیسم بزرگترین دشمن آشکار و تحر یک کننده دیگران علیه امت اسلامی است و صدور فرمان علیه مسلمانان و تخریب مسا جد و معابد مسلمین و سخن چینی و راه اندازی سا یتهای اختلاف آفرین و نگارش کتب و مجلات و تفر افکنی در خبر گزاریها و خبر پرا کنیها ی اختلاف آفرین بین شیعه و سنی در شرایط امروز از اقدامات شیاطین پیدا و آشکار  انگلیس و آمریکا است که باید مسلمانان هوشیار  و توطئه های آنها را  خنثی نمایند .
خطیب جمعه افزود : نبی مکرم اسلام (ص)به عنوان کا ملترین اسوه راستین بشر یت نسبت به تمام مردم بود ، بسیارصمیمی و مهر بان خوش اخلاق و{... و با داشتن خصلت های فراوان ستودنی توانست در طول سالها دلهای بسیاری را شیفته مکتب خویش کند .
وی ولادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تبر یک عرض نمودند و افزودند : امام جعفر صادق (ع) در هفدهم ربیع الاول سال 83 هجری ، قمری در مدینه منوره فرزندی پاک از سلاله رسول گرامی اسلام (ص) دیده به جهان گشود ، در واقع ارمغان امام صادق (ع) در باب علم برای همه جامعه بشری بود و مکتب جعفری را به تکامل رساند و حدود چند هزار دانشمند تحویل جامعه داد امام صادق (ع) بسیار تحت فشار و اختناق حکو مت منصور عباسی قرار داشت و دائما تحت نظر بود و سه چیز از نشا نه های آن بزرگوار  باید برای ما درس باشد 1- خوش اخلاقی 2- فرو بردن خشم 3- فرو پوشیدن چشم . و در قرآن امده است : اگر از عمرت تنها به میزان دو روز مهلت داده شد ، یک روزش را برای ادب خود اختصاص بده تا برای روز مرگ از آن کمک بگیری . 
17 ربیع الاول ،  سا لروز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و ولادت فرزند گرامیش امام جعفر صادق (ع) را روز اخلاق و مهرورزی نام نهاده اند آنرا گرامی داشتند .
روز 22 دی  دوشنبه تشکیل شورای انقلاب را به فرمان حضرت امام خمینی بر کا تی به همراه داشت که جزء اهداف او لیه امام بود و وارد آوردن آخرین ضر بات به پیکر نیمه جان رژیم پهلوی و کمک به اداه کشور ، پس از پیروزی از اصلی ترین اهداف تاسیس شورای انقلاب بود .
چهارشنبه 24 دی در سال 1358 انتصاب حضرت آیت ا... خامنه ای را به  اما مت جمعه تهران توسط حضرت امام تبر یک عرض نمودند  و در ادمه افزودند : ایشان نقش هدایتگری و حکیما نه ای پیش گرفتند و الان رهبری کشور را هدایت و در بر ابر بیگانان مانند کوه ایستادگی و مدیر یت می نمایند .
 


آخرین مطالب
آرشیو مطالب