تبلیغات
« ستاد سراوان » - پیام محکو میت
تاریخ : پنجشنبه 25 دی 1393
اها نت نفرت انگیز دشمنان اسلام به سا حت نورانی پیا مبر اعظم صلی الله علیه و آ له و سلم را محکوم می نمائیم .
طراحان و حامیان و سیاستمداران نا آگاه با حما یت وهمفکری صهیونیست ها که متهمان ردیف اول جنا یت هستند به سا حت نورانی رسول اکرم (ص) می باشند .
این حرکت مذ بوحانه را شد یدآ" محکوم می منمائیم .

دفتر امام جمعه شهرستان مرزی سراوان  /  ستاد نماز جمعه 


آخرین مطالب
آرشیو مطالب