تبلیغات
« ستاد سراوان » - تفکر هتا کان به پیا مبر اکرم (ص)با داعش و القا عده همسان است

 امام جمعه شهرستان مرزی سراوان :

حجت الاسلام غلامرضا دهقان در خطبه های نماز جمعه این هفته در خصوص رعا یت حق اخوت و برادری از نظر اسلام پرداختند و در ادامه افزودند : حق عبارت از سهم و نصیبی است که خداوند متعال برای مومنان در نظر گرفته است و دیگر مومنان ملزم به رعا یت آن حقوق هستند و رعا یت آن یک وظیفه دینی و الهی است ، که موجب پاداش اخروی است و نا دیده گرفتن این حقوق نیز موجب عقاب اخروی است .

یکی از سنت های حسنه بین مومنان و اسلام برادری است و تاکید و به مومنان سفارش  بر قراری پیمان اخوت دارد . 

وی در خصوص اهمیت اخوت و برادری دینی افزودند : اخوت اسلامی پیو ند قلبی و ایمانی بین مومنان است که تنها در سا یه ایمان به خداوند حاصل می شود و اهمیت برادری ورعایت حقوق مومنان به حدی است که در روایت صحیحی از امام صادق (ع) آ مده است :( ما عبدالله بشی افضل من ادا حق المومن ) خداوند به چیزی بر تر از ادای حق مومن عبادت نشده است .

و حقوق مومنان از منظر قرآن این است که هر مسلمانی به حکم مسلمانی خود در قبال دیگر مسلمانان و جامعه اسلامی خود مسئول باشد و حقو قی از انها بر گردن دارد که با ید در ادای آن حقوق بکوشد .و بر اساس همان ایمان مومنان با ید به رابطه همدلی ، اتحاد ، دوستی و محبت صلح بین برادرنشان توجه کنند و حقوق آنان را رعایت نموده و چنا نچه بین آن ها اختلاف و کدورتی پیش آمد ، بکوشند تا آن را به محیطی محبت آ میز و صلح و صفا و دور از هر گونه کدورت و اختلافی ، تبدیل کنند . و یکی از حقوق مومنان بر یکدیگر ، یاری کردن و اصلاح ذات البین است .

واز نظر قرآن موارد ی نهی شده است 1-در پی پیدا کردن عیب های دیگران نباشیم 2-اگر از هر راهی به عیب دیگران پی بردیم ، آن را برای دیگران باز گو نکنیم 3- از روی خیر خواهی ، و با زبانی نرم و به صورت مخفی ، عیب او را به خودش تذکر دهیم 4- در صدد اصلاح عیب های خود و دیگران باشیم .

ودر احادیث و سنت رسول خدا موارد قا بل توجهی به حقوق برادران دینی اشاره شده است که هر مسلمانی در قبال آن حقوق و آحاد مومنان و جامعه اسلامی مسئول هستند مانند : حق در مال : به این معنا که دوست خود را بر خود مقدم بدارید و نیازهای او را بر احتیاجات خود ترجیح دهید ( آ یه 9 سوره حشر) و دوم حق در یاری کردن : نیازهای دوستان خود را قبل از اینکه خواهش کنند برآورده کند و سوم حق در زبان : مانند اظهار دوستی ، احوال پرسی و دعا و چهارم  حق در بخشیدن لغزشها و پنجم دعا کردن در حق مومنان در زمان حیات و بعد از حیا تشان  می باشد . و امام صادق (ع) فرموند : کسی که مومنی را شاد کند مرا شاد کرده و کسی که مرا شاد کند رسول خدا را شاد کرده و هر کسی او را شاد کند خدا را شاد کرده است . و از روایات دیگر در مورد حقوق مومنین است که : کسی که گناه شخص دیگری را بشنود و آن را افشا نماید ، همانند شخصی است که آن را انجام داده باشد و هر کسی که بر برادر مومن خود در مورد رد کردن غیبتی که راجع به او در مجلسی میشنود ، نیکی و احسان کند  خداوند هزار در از بدیها را در دنیا و آخرت بر او می بندد .و هر کس غضب و خشم خود را فرو نشا ند در حا لی که قادر بر اعمال آن باشد ، خداوند بزرگ اجر شهیدی را به او عطا می کند . 

شنبه 4 بهمن 57 از حوادث انقلاب اسلامی ( اشغال فرودگاه مهر آ باد به دستور بختیار بود برای جلو گیری از ورود حضرت امام خمینی (ره)

یکشنبه 5 بهمن 4 ربیع الثا نی ولادت حضرت عبد العظیم حسنی (ع) را گرامی داشتند و افزودند : آن حضرت یکی از شخصیت های بزرگ علمی و جهادی است فرزند عبد الله بن علی از نوادگان حضرت امام حسن مجتبی (ع)  و از راویان حدیث ائمه معصومین (ع) و از چهره های بارز و محبوب و مورد اعتماد بود و در مسائل دین آگاه و به معارف و احکام قرآن و شناخت معر فتی وافر داشت . او به عنوان عا بد ، زاهد ، پرهیزگار ، دارای اعتقاد نیک و صفای باطن و به عنوان محدثی عالیمقام و بزرگ یاد کرده اند و زمینه مهاجرت حضرت عبد العظیم حسنی (ع) از مدینه به قم سپس به ری و در آنجا دفن شدند .

دو شنبه 6 بهمن سالروز حماسه مردم آمل واقعه سال 1360 بعنوان قیام آمل نامیده شد  و بشهر هزار سنگر معروف شد ،گروهی حدود صد نفر از گروه  مارکسیست به نام اتحادیه مسلحا نه (سر بداران ) علیه نظام جمهوری اسلامی در شهر و جنگل های اطراف شهر آمل شروع و این مبارزه پس از     سا عت ها در گیری سر انجام در تاریخ 6 بهمن با تمرکز قوای سپاه و پلیس و مردم با سر کوبی آنها به پا یان رسید .

پنجشنبه 8 ربیع الثا نی ولادت حضرت امام حسن عسکری گرامی داشتنه  شد و ی افزود : امام حسن عسکری (ع) در سال 232 هجری در مدینه منوره چشم به جهان گشود وصایای امام به شیعیان سفارش به تقوی الهی ، پر هیز کاری در دین، کوشش در راه خدا ، راستگوئی ، ادای اما نت به آن چیزی که به شما سپرده است خواه نیکو کار باشد و خواه بد کار ، به طول انجا میدن سجده ها و رفتار خوب با همسا یگان  ، که پیا مبر (ص) بدان مبعوث شده است سفارش کرده است از خداوند بتر سید و زینت ما باشید نه خار چشم ما و هر نیکی را به سمت ما آورید و هر زشتی را از ما دور کنید . دوره امامت حضرت عسکری (ع) با قدرت ظا هری بنی عباس رودر روی بود امام عسکری (ع) از شش سال دوران اقامتش سه سال را در زندان گذراند و علت شهادتش سمی بود که معتمد عباسی در غذا به آن حضرت خورانید و بعد از کردار زشت خود پشیمان شد .

خطیب جمعه سراوان هتک حرمت نشریه فرا نسوی به سا حت مقدس پیا مبر عظیم الشان اسلام (ص) که همسان با تفکرات گروه داعش و القاعده محکوم نمودند و در ادامه افزودند :مسلمین با ید بیش از پیش بیدار و هوشیار باشند و مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام ناب محمدی باشند و صفوف خود را فشرده تر کنند . وی تصریح کرد دعوت از نتا نیا هوی کودک کش در صف تظا هرات ضد تروریستی و چا پ مجدد کاریکا تور تو هین آمیز نشر یه فرانسوی توصیه آمریکا بوده و سناریوی از پیش تعیین شده بود .                                                  وی در ادامه افزود : برای جلو گیری از اها نت ، جوانان کشورها بنا به توصیه ها و پیام و از بیانات مقام معظم رهبری پشتیبانی و شناختشان را به اسلام ناب محمدی  (ص) بیشتر و با شناخت و آ گاهی به مبا نی اسلامی از اسلام  وقرآن و پیا مبر اسلام حقیقی دفاع نمایند .

امام جمعه سراوان افزود : خبر در گذشت پادشاه عربستان نه موجب خوشحا لی ما و نه موجب ناراحتی ماست چرا که عربستان ار ابتدای انقلاب اسلامی سر نا مهر بانی و آسیب رسا نی به انقلاب اسلامی و نظام مارا داشته است که یک مورد آن ، حمایت همه جانبه و با کمکهای میلیارد دلاری صدام خیا نتکار را حمایت و با عث ریختن خون پاک جوانان کشورمان شد  و جوانان زیاد شهید شد ند و دوم اینکه یکی از شعا ئر اسلامی فلسفه حج ابراز تنفر و انزجار از استکبار بود که در سال 66 بسار از زائران را به خا ک و خون کشید ند و آن به دستور مستقیم آل سعود بود و مورد سوم با عث تحر یک روز به روز اهل سنت و حمایت گرو هک های معا ند بر علیه ایران بود است و الان می بینید که چگونه گرو هگ داعش و ... روزانه خون مردم بی گناه را به زمین می ریزد و مورد اخیر تلاش در جهت کاهش قیمت نفت بود .

در پا یان نماز جمعه شهرستان سراوان نمازگزاران با بر گزاری تجمع اعتراض آمیز در محوطه مسجد جامع علی ابن ابیطا لب (ع) انزجار خود را از اها نت نشر یه فرانسوی به سا حت پیا مبر (ص) اعلام کردند و با سر دادن ( لبیک یا محمد (ص)) ( سکوت هر مسلمان خیا نت است به قرآن ) (مرگ بر کاریکاتوریست مزدور) انتشار کاریکاتور اها نت آ میز به ساحت پیا مبر (ص) را محکوم کردند .

انتهای متن /

 

 

 آخرین مطالب
آرشیو مطالب