تبلیغات
« ستاد سراوان » - علت نا بودی ملت ها
تاریخ : دوشنبه 6 بهمن 1393
( هما ناملت ها پیش از شما به هلاکت رسید ند ، بدان جهت که     ( اصحاب قدرت ) حق مردم را نپرداختند ، پس دنیا را با رشوه دادن به دست آوردند ، و مردم را به راه با طل بردند و آ نان نیز اطا عت کردند )
                                                                                                 نهج البلاغه / نامه 79 خطاب به فر ماندهان لشکر


آخرین مطالب
آرشیو مطالب