تبلیغات
« ستاد سراوان » - برگزار جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی در شهرستان سراوان (به روایت تصویر)

 جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی باحضور امام جمعه محترم و معاون فرماندار و مسئولین این شهرستان مرزی در مورخه 94/02/01 برگزارشد.


آخرین مطالب
آرشیو مطالب